Son yıllarda yeni sürdürülebilir endüstriyel kalkınmalar bağlamında Çevre Dostu Endüstri kavramı geliştirildi.

Kristal Endüstriyel, çevreci kamu yatırımlarını göz önünde bulundurarak ve daha yeşil bir endüstriye ışık tutan toplumsal sorumluluk faaliyetlerini teşvik eden girişimleri uygulayarak daha sürdürülebilir bir büyüme metodunu desteklemektedir.

Üretim aşamasında önleyici stratejilerin uygulanmasıyla insanlara ve doğaya yönelik olası riskleri en aza indirmemizi sağlayan bu metod aynı zamanda; hammadde, enerji, su gibi doğal kaynakların verimli kullanımını optimize ederek üretim verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bütün bu çalışmaların başlaması ve yürütülmesinde en önemli yol göstericimiz olan AR-GE ekibimiz, atık ve karbon emisyonlarının azaltılmasıyla çevre üzerindeki etkilerin en aza indirgenmesi ve uygulanabilecek diğer bütün yöntemlerin araştırılmasında ve yürütmesinin denetiminde başrol oynamaktadır.

Girişimlerimiz çevre dostu endüstri uygulamarı sayesinde bugünümüzün ve geleceğimizin önemi konusunda düzenli olarak farkındalık yaratıyor.